Állandó programok Állandó programok
 

Törpi Könyvkuckó

minden csütörtökön 10 órától

 

 

 

 

Olvass nekem!

minden hónap utolsó kedden délelőtt

 

 

 

Iskolai könyvtárhasználati vetélkedő - 2013. Iskolai könyvtárhasználati vetélkedő - 2013.
 

Iskolai könyvtár: ajtót nyit a világra

Könyvtárunkban gyermekzsivaj pezsdítette fel a hangulatot, amit a felnőtt olvasók is elnézően fogadtak ezúttal, hiszen megint egy hasznos program résztvevőivel találkozhattak. Az Iskolai  Könyvtárak Nemzetközi Hónapja adott alkalmat a városi könyvtárhasználati vetélkedő megrendezésére  november első hetében, amelyen felső tagozatos csapatok  tölthettek együtt egy játékos délutánt  a Városi Könyvtárban. A rendezvényen Szarvas általános iskolái közül a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, a Székely Mihály Intézmény Általános Iskolája és a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon vett részt 1-1 csapattal. A Városi Könyvtár korábbi szoros kapcsolata az oktatási intézményekkel még mindenkinek él az emlékeiben, amikor iskolai könyvtári feladatokba is betekintettünk. A rendezvény hagyománya ide nyúlik vissza, amikor is évről évre  munkatársaink vettek részt a program megvalósításában, illetve a Szarvasi Bibliothéka Alapítvány anyagi támogatása biztosította a gyermekek jutalmazását.

A könyvtárhasználati vetélkedő fontos részét képezik minden évben azok a kreatív előzetes feladatok, amelyeket a gyerekek iskoláik könyvtáraiban könyvtárosok és pedagógusok vezetésével készítenek el. Idén a nemzetközi hónap jelmondatát követve -  „Iskolai könyvtár: ablakot nyit a világra” -  az ismeretszerzés régi és új változataival ismerkedhettek a tanulók az első íráshordozóktól az internetig. Házi feladatuk is ehhez kapcsolódott: kódex formában készítettek bemutatkozó kiadványt iskolai könyvtáruk életéről. 

Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon tanulóinak kódexe:

 

 

 

 

Székely Mihály Általános Iskola tanulóinak kódexe:

 

 

 

 

Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda tanulóinak kódexe:

 

 

 

 

 

Ezen a délutánon egy ráhangolódó előadást is hallhattak a versenyzők a gyermekkönyvtárban, Gulyás András a Tessedik Sámuel Múzeum régész-muzeológusától az írás kialakulásáról, szerepéről. Ezt követte a vetélkedés. Az egyes állomások feladatain végig vonulva a gyerekek kereshettek lexikonban és az interneten, megismerkedtek elektronikus katalógusunkkal, egy kis könyvtártörténettel és készíthettek saját 3 dimenziós könyvecskét. A szoros versenyt a Székely Mihály Intézmény Általános Iskola csapata nyerte Kántorné Hanzó Ildikó felkészítésével.

Könyvtárunk küldetésnyilatkozatában, és kötelező feladatai között is kiemelt helyen szerepel az oktatásba való bekapcsolódás és az oktató-nevelő munkában való aktív részvétel, amelyet nem csak ebben a programban teljesítünk. Fontos a könyvtár szerepét hangsúlyozni a fiatalabb korosztály számára, így segíteni szeretnénk ezzel a rendezvénnyel is az iskolákban működő, a gyerekek számára minden nap elérhető iskolai könyvtárak népszerűsítését is.

Ez a tartalmas program – melynek igényes előkészítése és lebonyolítása Harencsárné Liska Mária és Kovácsné Timár Ildikó munkáját dicséri – szép példája volt pedagógusok, könyvtárosok és a különböző kulturális intézmények: az iskolák, a múzeum  és a Városi Könyvtár együttműködésének egy közös célért: a gyerekek ismeretszerzésének támogatásáért, hogyan nyissunk együtt ablakot a világra.

Könyvtárhasználati vetélkedő 2013.
2013.11.06.


 
Iskolai könyvtárhasználati vetélkedő - 2012. Iskolai könyvtárhasználati vetélkedő - 2012.
 

 

"Az iskolai könyvtár: Kulcs a múlthoz, jelenhez és jövőhöz!"

A jövő iskolai könyvtára - ahogy a diákok elképzelték:

 

 

Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola papírszínházi előadása:

 

 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium előadása:

 

 

 

A Székely Mihály Intézmény Fő Téri Általános Iskola előadása:

 

 

 

A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon előadása: