Skip to Content
2017. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
2017. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Az érdekeltségnövelő támogatást Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szabályozza A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására.


A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2016. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek (a továbbiakban: 2016. évi önkormányzati hozzájárulás) arányában állapítja meg.
Ebben az évben ezt a 93 673,- forintot a Városi Könyvtár állománygyarapítására használtunk fel. A támogatásból 36 db könyvtári dokumentumot vásároltunk.