Skip to Content
2016. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
2016. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. a) alpont szerint a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok pályázhattak könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásra, melyet Szarvas Városa ebben az évben is megpályázott könyvtárunk számára. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-ban 828 536,- Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást ítélt meg a Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár számára.


Ezt az összeget a Városi Könyvtár állománygyarapítására használtuk fel. A támogatásból 259 db felnőtt és 85 db gyermek könyvtári dokumentumot vásároltunk. Tartalmukat tekintve tényirodalmi, szépirodalmi és hangoskönyvek formájában válogattuk össze.