Skip to Content
Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás 2013.
Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás 2013.

A könyvtárunk gyűjteményfejlesztése, állománygyarapítása a könyvtár fenntartója által évről-évre biztosított költségvetésből történik.


Ezt kiegészítendő és támogatandó 1998 óta rendelet rögzíti: A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKöM rendelet (a továbbiakban rendelet) a helyi önkormányzatok által fenntartott közművelődési intézmények részére érdekeltségnövelő támogatás biztosítását teszi lehetővé. Szarvas Város Önkormányzata ebben az évben is élt ezzel a lehetőséggel.
A Városi Könyvtár, az országos statisztikai adatszolgáltatásnak eleget téve jogosulttá vált az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatására, ennek összege 2013-ban 289 ezer Ft, melyet állománygyarapításra fordítottunk.
Ebből az összegből 202 db könyvtári dokumentumot vásároltunk a felnőtt könyvtár és a gyermekkönyvtár olvasóinak.